Nita vecka 6

Författare: Erik Borälv <Erik.Boralv_at_nita.uu.se>
Datum: Thu, 08 Feb 2007 13:24:48 +0100

* Krönika
    * "Datorn är ju bara ett verktyg"
* Pekare
    * Läsvärt
    * Kalender
    * Blogg
    * Veckans Google
    * Utbildning
    * Politik
    * it
    * Mobilt
    * Internet
    * Sjukvård
    * Säkerhet


"Datorn är ju bara ett verktyg"
av Mats Edenius

Hur ofta hör man inte frasen "datorn är ju bara ett verktyg"? Men det är inte så "bara". Inte heller är det korrekt att jämställa med andra verktyg, som mejslar och tejp.

Datorn är ett verktyg i handen på oss människor och det är upp till oss att bestämma när, var och hur vi ska använda den [1]. Tanken är god och vem vill inte tro på människans förmåga till kontroll och att fatta förnuftiga beslut. Samtidigt infinner sig i varje fall hos mig en gnagande känsla av att vi kanske inte alltid har fullständig kontroll över de verktyg och den teknologi vi så vackert säger oss bemästra. Inom filosofin och samhällsvetenskapen har denna fråga givetvis diskuterats länge. Ett argument gör gällande att vi lätt förringar att omständigheterna också förändras då vi använder olika verktyg. Ett verktyg gör det alltså inte enbart möjligt att nå vissa mål, utan målet ändras i takt med att vi använder verktyget och därmed också vad vi gör med verktyget [2].

Säkerhetsbälten är ett verktyg för att förbättra säkerheten när vi åker bil. På samma gång finns det risk för att kör snabbare och mer ovarsamt om vi har bälten fastspända. Ett mailprogram gör det inte enbart mer effektivt att skicka information, utan ändrar på ett fundamentalt sätt såväl själva informationen som vad den kan tänkas innebära. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att t ex symbolvärdet i konventionella julkort är högre än - ofta standardiserade - julhälsningar via e-post. Slutsatsen är att våra teknologier arbetar på en sorts metanivå och är inte enbart ett sätt att söka sig fram till ett givet mål. Men, har jag inte här blivit alldeles för teoretisk? Jag tror inte det. Jag läser i tidningen om när golvet brast i Norrlandsoperan för någon vecka sedan:
"Ena sekunden stod Hedvig Staaf och hoppade med alla andra i publiken. Nästa sekund brast golvet - och hon föll handlöst två meter och landade i en hög med andra ungdomar."
Hedvig berättar för reportern att när bandet slutat spela och de tände ljuset, började en del folk ta kort istället för att hjälpa till [3].

Vad vore en konsert utan en publik. På samma gång tycks vissa i publiken fortsätta vara publik även efter det att golvet brast. Endast objektet har förändrats. Den fråga jag ställer mig är om en annan situation uppstått om delar av publiken inte haft sina mobilkameror till hands? Jag tror det. Kameramobilen har inte bara varit ett verktyg i handen på ett antal konsertbesökare, utan också gjort något med dem och situationen som helhet [4]. I detta fall var resultatet negativt. Hedvig kallar det för att vissa i publiken hade dålig stil [5]. Andra kanske skulle kanske kalla det pacificering och ren cynism. Mycket mer kan sägas om detta. Den slutsats jag kommer fram till är att nästa gång jag hör någon säga att "datorn är ju bara ett verktyg" så ska jag möta honom/henne med en skeptisk blick.


[1] Barnens nya verktyg - en dator, http://www.goteborg.se/vartgoteborg/arkiv/0298/vn0014.htm
[2] New findings on the way mobile phones have changed the way we live, http://www.cpwplc.com/cpw/media/press/2006/2006-07-24/
[3] Folk tog kort istället för att hjälpa till, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=611269
[4] Flickr: We found 1,464 groups about phone, http://www.flickr.com/search/groups/?q=phone
[5] En mobiltelefon är inte bara en mobil telefon, http://www.handels.gu.se/epc/archive/00001887/--- Läsvärt ---
Steve Jobs: Thoughts on music
Apples (och alltså även iTunes) ledare skriver ett öppet brev om sin syn på kopieringsskydd av musik. Det bör gå sälja musik utan detta skydd. "Apple would embrace it in a heartbeat".
http://www.apple.com/hotnews/thoughtsonmusic/

Guardian: I hate Macs
I hate Macs. I have always hated Macs. I hate people who use Macs. I even hate people who don't use Macs but sometimes wish they did.
http://technology.guardian.co.uk/news/story/0,,2006032,00.html?gusrc=rss&feed=20

Läkartidningen: Läkare, läkemedel och IT - mer engagemang krävs
Inom några få år kommer läkarens beslut om val och dosering av läkemedel att baseras på bättre ochmer lättillgänglig information än idag, bl a i form av elektroniska patientjournaler. För att arbetsmiljön ska bli bra måste emellertid fler läkare än idag medverka i de projekt som formar och skapar framtidens kliniska vardag.
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=6057

PTS: Kostnader p.g.a. nya krav på hemlig avlyssning och övervakning av "internettjänster"
Denna PM har tagits fram efter en förfrågan från regeringskansliet om kompletterande underlag inför fortsatt beredning av förslagen i 6 kap. i delbetänkandet "Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m." (SOU 2005:38) från Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU).
http://pts.se/Archive/Documents/SE/hemlig_teleavlyssning_nya_krav_07_571_070207.pdf


--- Kalender ---
Vitalis: konferens och mässa om IT-lösningar inom hälsa, vård och omsorg
En mötesplats för både verksamhetsansvariga och dem som arbetar med utveckling av IT-lösningar för hälsa, vård och omsorg. Göteborg, 28-30 mars, 2007.
http://nemonet.swefair.se/templates/StartPageMain____4391.aspx

DFS: Social engineering - att hacka en människa
Social engineering eller social hacking är ett fenomen som förekommer idag och som förväntas öka stort. Med social engineering menas att manipulera människor istället för datorer. Detta kan ske genom att personer med värdefull information kontaktas och luras att avslöja exempelvis personnummer, lösenord eller företagshemligheter. Ofta sker detta i kombination med andra tekniker som trojaner eller phishing. 22 februari, Västerås.
http://www.dfs.se/pagang/details.asp?pid=2568

easyFairs ICT
Fokusområden: Datalagring, Integration, IP-telefoni, IT-säkerhet och Trådlösa/mobila lösningar. Sollentuna Expo Center, 14 - 15 februari 2007.
http://www.easyfairs.com/shows/visit.aspx?ShowID=313&view=DESC


--- Blogg ---
Vykort. Ungefär. Fast som du egentligen vill skicka.
http://postsecret.blogspot.com/

Kulturbloggen: På fredag är det bloggfest - boken ska invigas
Dagen närmar sig, på fredag är det officiell release av boken Alla kan blogga - en bok med tips och råd för den som vill börja blogga.
http://www.kulturbloggen.com/2007/02/p_fredag_r_det_.html


--- Veckans Google ---
BusinessWeek: Google Steps Into Microsoft's Office
Google Apps, which lets companies offload their e-mail systems, is beefing up
http://www.businessweek.com/magazine/content/07_07/b4021070.htm
https://www.google.com/a/


--- Utbildning ---
UCIT: Informatikreklam roar på You Tube
Reklam för utbildningar kan lätt kännas torra och tråkiga. Men inte den här gången. Med utgångspunkt i känd populärkultur gör studenterna i Digital medieproduktion reklamfilm som vänder upp och ner på den klassiska retoriken.
http://www.ucit.umu.se/main.php?view=nyheter/294

BCS: The death of computing
Something significant has changed. There is the smell of death in the air.
http://www.bcs.org/server.php?show=ConWebDoc.9662

NyT: Microsoft fular sig mot Wikipedia
Microsoft kritiseras nu för sitt försök att ändra uppgifter i det webbaserade uppslagsverket Wikipedia.Samtidigt inför amerikanska skolor förbud mot att använda Wikipedia som referens i uppsatser och andra elevarbeten.
http://www.nyteknik.se/art/48943

Mobile 2020: two competitions for students
Take the chance to win a 6 month employment or get your short story published in the Mobile Life 2020 competition!
http://www.mobile-life.org/mobile2020/


--- Politik ---
Infontology: "Den nya politiken"
Ibland känns det som om den verkliga politiska debatten absolut inte förs av politiker. Som vi har skrivit om många gånger finns det en massa områden där lagar och debatt inte hänger med, framför allt på grund av den snabba tekniska utvecklingen.
http://infontology.typepad.com/infontology/2007/02/den_nya_politik.html

CS: Stadsnät med egna tjänster kläms åt
Stadsnät där kommunerna själva säljer tjänster kan tvingas att se över verksamheten. Näringsminister Maud Olofsson vill ha en lag som beskär deras möjligheter att konkurrera med privata aktörer.
http://computersweden.idg.se/2.139/1.94320

NyT: EU hotar med att skapa europeisk telemyndighet
It-kommisssionär Viviane Reding vill att telemyndigheterna i EU-länderna blir mer effektiva. I annat fall hotar hon att skapa en Post- och telestyrelse för hela EU.
http://www.nyteknik.se/art/48899

Guardian: Yes, minister, it's time for the data debate
Advisory panel despairs at the low priority given to public sector information - and praises Technology Guardian's campaign
http://technology.guardian.co.uk/weekly/story/0,,2007590,00.html?gusrc=rss&feed=20


--- it ---
sourze: Framtiden är inte vad den har varit
Framtiden och säkerhet var temat när dataföreningen Kompetens för tionde året i rad anordnade ett tvådagars seminarium som vänder sig till bank och finansvärlden med fokus på IT-frågor.
http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10575915

ITPS: Fortsatt stark tillväxt för IT-sektorn
Statistik gällande IT-sektorn i Sverige - elektronikindustri respektive IT-relaterade tjänsteföretag - visar att det skedde en betydande ekonomisk tillväxt under 2004.
http://www.itps.se/Items/Pressmeddelande.asp?itemId=2724&secId=1035

Guardian: The end of the road for DRM?
Well, maybe. Loved by the music industry and hated by music fans, copy protection on downloaded music sales is slowly being rethought, reports Adam Webb
http://technology.guardian.co.uk/weekly/story/0,,2007583,00.html?gusrc=rss&feed=20

CS: Erik Josefsson ny chef på EFF
Amerikanska organisationen Electronic frontier foundation, EFF, tar upp kampen för konsumenternas rättigheter med ett nytt europakontor. Chef blir svensken Erik Josefsson.
http://computersweden.idg.se/2.139/1.94680

CS: It-kostnader: En hundring
Hur stora ska ditt företags it-kostnader vara? 20 miljoner? Mindre än analysföretaget Gartners branschgenomsnitt? Fyra procent av omsättningen kanske? Själv tycker jag att en hundralapp räcker.
http://computersweden.idg.se/2.139/1.94602


--- Mobilt ---
Dagens medicin: Rakel anses ännu för dyrt
Sveriges Kommuner och Landsting tycker att avgifterna för det nya kommunikationssystemet för skydds- och krisverksamhet, Rakel, blir för dyra. I ett utlåtande sågas Krisberedskapsmyndighetens förslag på finansiering.
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2007/02/06/rakel-anses-annu-for-dyrt/index.xml

Medierådet: Tips till vuxna om barn/unga och mobiltelefoner
Den här guiden vill uppmuntra dig som förälder/vuxen att prata med barnet om mobiltelefonen, och om den information som tas emot och skickas iväg. Även om barnet kan mer om teknik och nya medier än du själv är det ändå du som vet mest om livet, om normer, glädjeämnen och faror. Gör det därför till en vana att prata med barnet om mobilen och om vad som händer på Internet.
http://www.medieradet.se/templates/products____1077.aspx

Reuters: New York may ban iPods while crossing street
New Yorkers who blithely cross the street listening to an iPod or talking on a cell phone could soon face a $100 fine.
http://today.reuters.com/news/newsarticle.aspx?type=technologyNews&storyid=2007-02-07T192948Z_01_N07401762_RTRUKOC_0_US-NEWYORK-IPOD.xml


--- Internet ---
IIS: .SE stödjer utveckling av Internet
Idag öppnar vårens ansökningsperiod för medel ur .SE:s Internetfond..SE:s Internetfond stöttar projekt som syftar till utveckling och användning av Internet. Medel ur fonden utlyses i år för första gången både höst och vår. Vårens ansökningsperiod omfattar 1,5 miljoner kronor och varar till och med 6 mars 2007.
http://www.iis.se/

Reuters: Africa's Internet gap getting wider
Less than 1 percent of Africans have access to broadband services due to a lack of international connectivity and unwieldy monopolies, compared with 22 percent of Americans and 30 percent of western Europeans. More than three-quarters of Internet connections in Africa are dial-up.
http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=technologyNews&storyid=2007-02-05T131607Z_01_L05551468_RTRUKOC_0_US-AFRICA-INTERNET.xml

e24: Köp platt-tv utomlands och tjäna tusenlappar
Den trendiga platt-tv:n pryder snart vart hem i Sverige. Men den är dyr - mycket dyrare än i andra europeiska länder. Beställer du den på nätet från ett annat land kan du tjäna tusenlappar.
http://www.e24.se/dynamiskt/familjeekonomi/did_14572314.asp


--- Sjukvård ---
Dagens medicin: Datorn håller koll på vikten och blodtrycket i hemmet
Ett IT-baserat system för övervakning i hemmet av hjärtsviktspatienter är, genom ett samarbete mellan Chalmers och Sahlgrenska, på väg att bli verklighet i Göteborg.
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2007/02/06/datorn-haller-koll-pa-vikt/index.xml


--- Säkerhet ---
DarkReading: In Touch With Security's Sensitive Side
Renowned security expert Bruce Schneier once again is turning security on its head -- literally. Schneier will share his latest research and insight at the RSA conference next week on the interplay between psychology and security.
http://www.darkreading.com/document.asp?doc_id=116153&WT.svl=news1_1

BT: Röntgenkameror slogs ut
Ett datavirus slog i i början av januari ut två röntgenkameror påSödra Älvsborgs sjukhus. Kamerorna stod stilla i tre respektive fyra dagar innan felet kunde åtgärdas.
http://www.bt.se/bt/btartikel.asp?version=312731


Received on tor feb 08 2007 - 13:24:48 MET
NITA © 2006 | Box 337, 751 05 Uppsala