Arkiv

2010

Dags för nästa steg?
[2010-03-25]
Onsdagen den 24 mars var det dags för Stiftelsen för Internetinfrastrukturs hearing om digital delaktighet. …

Uppkopplad i finska urskogen
[2010-03-18]
Måndag till fredag denna vecka befinner jag mig i Finland…

Köbildning
[2010-03-11]
I krönikörens hemmavärld råder just nu en ovanlig och komplett tystnad….

Att läsa läxor via Skype
[2010-03-04]
Krönikören vandrar nedför den gruslagda gången. Det är natt och för första gången detta dygn känns den mättade luften sval…

För ett sportlov i tiden
[2010-02-25]
Krönikören har sportlov. Liksom mången god universitetslektor är krönikören lite ovan att få lov…

OS – överladdning eller överskrivning?
[2010-02-18]
Nu händer det igen, konstaterar krönikören fascinerat. Var fjärde vintersäsong delas landet i två distinkta läger…

Miljö och hårdvara – en fråga _om_ vikt?
[2010-02-11]
Krönikören för en gungande tillvaro i ett allmänt och landsomspännande kommunikationsmedel…

3D Överallt?
[2010-02-04]
Den senaste tiden har begreppet “3D” förekommit allt oftare i media…

Förändringens vindar eller Vad är en barriär/mur/ridå/ tröskel?
[2010-01-28]
2010 har inletts med att förändringens vindar sveper över landet…

Med fräscha ögon: Touchy-Fiction
[2010-01-21]
At a glance at the designs from the past I’m usually struck with consternation…
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS