Välkommen tillbaka till NITA!

2012 November 29

Välkommen tillbaka! Idag nystartar NITA sin aktivitet genom att presentera två nya ansikten: ställföreträdande föreståndare Ulf Blomqvist och informationsansvariga Daniel Lövgren.

Ulf Blomqvist

Under en tid har NITAs krönikor och bra-att-ha-länkar lyst med sin frånvaro. Detta beror på ett par personalförändringar som NITA har genomfört.

För det första så har Anders Larsson, som så förtjänstfullt fungerade som informationsansvarig på NITA fram till sommaren, disputerat och därefter påbörjat en Post-Doc-tjänst i Oslo. Stort grattis och stort tack till Anders för ditt arbete med och på NITA! Den nya informationsansvariga heter Daniel Lövgren och presenterar sig själv längre ned. För det andra så har NITAs föreståndare Håkan Ozan tjänstledigt för att arbeta med ett spännande projekt i Indien. Håkan finns fortsatt med i kulisserna så han kommer att vara helt uppdaterad på allt som hänt då han kommer tillbaka till nästa sommar.

För att inte NITA helt ska stå och stampa under tiden som Håkan är på andra sidan jorden har jag, Ulf Blomqvist, hoppat in som ställföreträdande föreståndare på halvtid sedan mitten av september. Från augusti 2004 och fram till för två veckor sedan har jag jobbat på VINNOVA med olika uppgifter, vilka från tid till annan har inneburit en nära relation till NITA genom olika projekt som NITA fått stöd för – jag kan nog säga att jag samarbetat med alla NITAs föreståndare genom åren. Så, eftersom jag redan visste vad NITA gör och vad man vill åstadkomma framöver så kändes det naturligt att tacka ja till detta lilla, men viktiga, uppdrag när jag fick frågan i slutet av augusti.

Min akademiska skolning har jag fått från i huvudsak tre platser på jorden; Luleå, Alcalá de Henares (Madrid) och Stockholm. Jag har min grundexamen i Datateknik med inriktning mot Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. I Spanien läste jag ett år för att förkovra mig inom spanska språket, spansk historia, ekonomi, litteratur och kultur. På KTH i Stockholm lyckades jag ta en Teknologie Licentiat-examen i ämnet ”Tillämpad Medieteknik”.

Mina intressen inom det tillämpade IT-området har varierat över tid. Tidigt intresserade jag mig för olika former av distribuerat lärande och hur IT kan vara ett stöd i att utforska och utveckla kreativa förmågor. Under min tid på VINNOVA utvecklade jag både ett intresse och ett kunnande rörande IT inom vård och omsorg, IT i offentlig verksamhet, Living Labs och öppen innovation. Gränsen mellan IT- och tjänsteområdet är inte alltid så skarp varför jag också kommit att intressera mig mycket för tjänsteinnovation.

NITA är sedan några år inne i en transition från den bevakande, informationssamlande och påverkande, informationsspridande centrumbildning som NITA startade som, till en aktiv part i forskning, utveckling och innovation inom IT-användningsområdet i stort och med ett tydligt steg mot förutsättningar för innovation inom området.

NITA satsade för 3-4 år sedan stort, med stöd från bl.a. VINNOVA, på att etablera ett ledande svenskt forum för öppen innovation och genomförde i mars i år en endagskonferens med titeln ”Open Innovation Day”. Arbetet inom projektet Open Innovation Framework och innehåll och resultatet av endagskonferensen har öppnat nya vägar för NITA att utvecklas i framtiden. Ni lär säkert få veta mer om detta i kommande krönikor.

Avslutningsvis vill jag säga två saker. För 10 år sedan uppfattade NITA att forsknings- och IT-propositionerna från regeringen var otillräckliga och inte i tillräcklig utsträckning handlade om de mjuka värden som IT bidrar till och skapar. 2012 är uppfattningen densamma, trots att regeringen är en annan och mycket har hänt inom forskning, akademi och näringsliv sedan dess. För det andra så vill jag säga att vi från och med denna vecka har för avsikt att komma med en ny krönika varje vecka – inte sällan med en gästskribent, som förvisso verkar i andra organisationer, men som ändå har viktiga saker att förmedla i detta forum.

Vänligen, Ulf Blomqvist.

Ulf Blomqvist

 

Daniel Lövgren

Jag gillar människor, jag gillar kommunikation och jag gillar internet. Jag heter Daniel Lövgren och är nybliven informationsansvarig på NITA. Jag är också nybliven doktorand vid Institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. Jag tackar Anders för ett gott jobb och önskar honom lycka till i Oslo!

Mitt forskningsområde rör frågor kring den offentliga sektorns användande av och inställning till sociala medier och digital teknik – vilket sannolikt kommer att speglas även här. Jag har min akademiska bakgrund i medie- och kommunikationsvetenskap och även erfarenhet från fältet som informatör och delvis även inom journalistik. Liksom Ulf har jag levt och verkat i Spanien, men har snarare en renodlat kulturell än akademisk upplevelse från min vistelse.

Eftersom NITAs aktivitet har varit, minst sagt, låg under en längre tid så planerar vi nu för återkomsten. Med Ulf som ny föreståndare snickrar vi på projektet för kommande krönikor, spridning av intressant och relevant information inom vårt område samt förhoppningsvis en ökad NITA (inter-)aktivitet genom att etablera oss i de sociala medierna. Detta sista är dock ännu inte spikat, men ni kan förhoppningsvis snart se oss aktiva på någon interaktiv arena.

Jag är glad för feedback och svarar gärna på frågor, så tveka inte att höra av er med era synpunkter.

Vi syns IRL (vilket för mig betyder både fysiskt och på nätet)!

Daniel Lövgren

Comments are closed.