Hur våra liv förändras med uppkoppling och bättre bärbara enheter

2012 September 10

Veckans krönika är skriven av NITAs föreståndare Håkan Ozan

 

Jag har själv alltid varit en sådan person som trivs med att jobba och som nästan alltid har sökt tillfällen att jobba när det passar mig – inte enligt ett schema, utan när det behövs eller när jag känner att jag vill.

Detta har lett till situationer som att jag i pausen i dotterns innebandymatch kan passa på att svara på ett par mail eller vid en trafikstockning kan passa på att uppdatera informationen på en webbsida. Jag har ofta fått kommentarer som att ”kan det inte vänta?” eller ”varför är du så stressad?”, men där är min uppfattning en helt annan. Många rapporter de senaste åren har pekat på hur gränsen mellan arbete och fritid blir mer oklar. Många jobbar inte på samma sätt som förr i tiden, där man började arbetsdagen kl 08:00 med en kopp kaffe och ställde ifrån sig verktygen kl 17:00 för att sedan koppla bort arbetet. Nu för tiden så är vi mer uppkopplade, vilket gör att vi samarbetar med personer i helt andra tidszoner och mail kan komma indroppandes även kvällstid eller helger från andra som tänker som en själv.

– I dag är det inte så att man stämplar ut från jobbet och tar ledigt, säger Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Han har forskat om de uppluckrade gränserna mellan arbetet och privatlivet.

– Vi är ett knapptryck bort från jobbet var vi än befinner oss. För de flesta är inte det något problem, men när man känner oro och stress av att inte få läsa mejl eller vara tillgänglig på jobbtelefonen, då är det ett bekymmer.

Likadant brukar jag själv uppleva det.
Nu när jag KAN återkoppla till arbetssituationer mer i realtid så känner jag mig mer avkopplad. I min värld så är det en större stress att inte veta hur många olästa mail som finns i mina tolv inkorgar än att få svara på dem. Detta kan säkert för många tyckas orimligt, men det är så jag har anpassat mig till den framtida verkligheten. Enligt en rapport från Apsis så har antalet som läser sin epost i mobilen ökat från 42% till 62% bara under det senaste året. Bland 23-35-åringarna så är det så många som 80% som läser epost i mobilen. Många läser då också sin epost på morgnar, kvällar och helger, dvs kommunikation sker hos fler och fler när den behövs och inte enligt de traditionella arbetsmönstren.

Denna utveckling bekräftas också av en ny undersökning som har genomförts på beställning av Dialect. Enligt denna så ställer sig så många som 90% positivt inställda till möjligheten att kunna läsa epost under semestern. – Att kunna läsa jobbmejlen från valfri plats upplevs av många som ett tryggt sätt att fortsätta ha kontroll över sitt arbete även utanför kontorstid, säger Dialects VD. Och det är precis detta som är kärnan – kontrollen. Att ”veta”.

Till detta så kommer en rapport från ABI Research där man uppskattar att antalet arbetare som kommer att använda smartphones i sitt yrkesliv kommer att växa till 2,4 miljarder till 2017. Detta skulle innebära att antalet ökar trefaldigt mot idag vilket naturligtvis kommer att påverka arbetsgivarnas förhållningssätt gentemot fritid och arbete. Det talas numera mycket om BYOD (”Bring Your Own Device”, dvs att låta anställda använda sin egen utrustning på arbetet och få ekonomisk kompensation för detta) eftersom de anställda i allt större omfattning börjar inneha privat utrustning som det går alldeles utmärkt att arbeta på. Som ABI:s undersökning visar så handlar det mer för företagen att förse sina anställda med tjänster, appar och plattformar, snarare än skräddarsydda datorer.

Den uppkopplade världen är här, det är hur vi ska förhålla oss till den som är så oklart, men samtidigt så spännande!

//Håkan Ozan

Comments are closed.