Nästa generations “hype” – big data

2012 August 21

Gartner släpper årligen sin rapport Gartner Hype Cycle Special Report där man analyserar framtidsutvecklingen inom IT-området ur ett teknologiskt trendperspektiv. Just Gartners hyperapport brukar klassas som extra intressant då de har genomfört samma analys årligen sedan 1995 och anses använda en mycket gedigen analytisk approach. Man har i dagsläget lokaliserat ett 1900-tal(!) teknologitrender som man följer och försöker placera på sin förväntade position i utvecklingskurvan. Syftet med undersökningen är att lokalisera och precisera framväxande teknologier och uppskatta när dessa beräknas nå en sådan mognadsgrad att de bör ingå i organisationers strategiska planeringsportfölj. Denna typ av analys är ju självklart mycket intressant för ett nationellt IT-användarcentrum, varför vi ger våra synpunkter 2012 års rapport(er).

Connected world
Det område (“theme”) som kanske känns mest angeläget och nära till hands är “Connected World”. Det är få som har missat hur fler sorters enheter blir uppkopplade – och “den uppkopplade världen” har det talats om i över ett decennium, men nu ser Gartner här en boom de närmast kommande åren. Man flaggar för att flera av de gamla snackisarna äntligen börja bli verklighet. Främsta anledningen till denna skjuts är de kraftigt pressade produktionskostnaderna för inbyggda sensorer och kameror. Mer konkret så innebär detta att de ständigt uppkopplade prylarna är på gång – the Internet of Things – genom machine-to-machine communication och telematik. Genom IPv6 så kan alla våra saker få en egen IP-adress och genom billigare sensorer och mikro-SIM-kort så kan alla prylar även få sin egen uppkoppling. Detta skapar helt nya förutsättningar för kommunikation mellan saker och leder även till en kraftigt ökad datamängd (se “big data” nedan). Hur detta sedan tillämpas i världen överlämnar vi med varm hand till framtidens innovatörer och entreprenörer.

Analytical advances
En annan mycket väsentlig del som Gartner ser är inom temat “Analytical Advances” som handlar om ovan nämnda “big data” och utvecklingen av avancerade analysverktyg. Ju mer data vi producerar, desto viktigare blir konsten att förstå och kunna tolka denna data. Detta är någonting som exempelvis hela Googles och Amazons affärsmodeller bygger på. Genom att spara, tolka och använda en växande kollektion med data, desto bättre affärer kan vi skapa oss eftersom vi med data som underlag kan skapa kunskap och förståelse. Det som traditionellt kallas “data mining”, och som har lett till utvecklingen av adaptiva system – må det vara BI eller rekommendationssystem – är redan idag affärskritisk kompetens. Det är min egen bestämda uppfattning att med den ökande dataskörden så kommer området att bli ännu mer affärskritiskt, varvid avancerad data mining-expertis kommer att vara en kraftigt efterfrågad kompetens. Detta är någonting Gartners senaste rapporter tydligt bekräftar.

De olika hype-stadierna enligt Gartner

//Håkan Ozan

Comments are closed.