“Nya” vägar till legitimitet i din organisation

2013 January 31

Medialiseringen av samhället är ett välkänt faktum. Ofta nämns politiken som ett framstående område där mediernas logik har trängt in i de strukturer som styr och påverkar politiken och politikerna. Men inom näringslivet och den offentliga sektorn är även detta ett välkänt faktum – anställda medietränas, aktiviteter anpassas för att passa medieflödet och ledare ses ofta i rampljuset. 

Det som kopplas till detta område är ofta de traditionella medierna och deras inneboende logik och hur denna påverkar organisationer och institutioners aktiviteter. Vad som mer och mer blivit intressant för mig, och centralt för mitt forskningsintresse, är hur de så kallade sociala medierna (den interaktiva utvecklingen) påverkar medialiseringen i sig självt, samt organisationers arbete för legitimitet och framgång.

Olika organisationer hade tidigare en klar(are) struktur att luta sig mot – den egna organisationen anpassas efter krav och efterfrågan i medierna och via journalister fanns kanalen ut till omvärlden. Idag har man så klart även denna struktur kvar, men också en interaktiv direktkanal ut till sina intressenter. Vilka problem stöter en informationsavdelning på då vägarna att nå publiken har öppnats upp? För olika organisationer finns olika frågor att besvara, men också gemensamma. Frågor om demokrati och tillgång till information eller effektivitet och höjda inkomster blandas numera bland offentliga och privata organisationer.

Använder t.ex. ett universitet sociala medier för att legitimera sin verksamhet, för att visa på sina goda sidor i jämförelser med andra organisationer eller kanske helt enkelt bara för att de måste (eftersom alla andra gör det)? Kan direktinteraktion med potentiella studenter via Facebook, Twitter, Youtube eller Instagram stödja organisationen på ett annat sätt än via traditionella medier? Vi vet redan att äldre mönster utmanas och idag är det en självklarhet att både arbeta direkt mot nyhetsmakare via sina informationsavdelningar/ledare och via de sociala medierna. Att det finns olika forum och olika publiker som kräver skilda angreppssätt är verklighet, men dock är den i ett tidigt stadium och konsekvenser är bara delvis kända. Olika organisationer använder olika plattformar, de används på olika vis och de får skilda följder.

Det jag ser fram emot är att vidare undersöka vilka konsekvenser medialiseringsprocessen får till följd av utvecklingen och användningen av de sociala medierna. Så fundera på vad detta betyder för er verksamhet – det hjälper mig i mitt arbete!

/Daniel Lövgren

Comments are closed.